UE 各种传送门特效 

      |      2024-02-10 08:00 发布

UE引擎资源 /[Unreal特效资源]
85 0 0
 • 支持的引擎版本
  4.26 - 4.27, 5.0
 • 下载类型
  资源包
 • 技术细节
  11个传送门效果。终身控制。色彩控制。

  发射器类型:CPU、GPU
  独特效果数量:11
  材料数量:42
  材质实例数量:46
  材质功能数量:14
  纹理数量:73
  蓝图数量:4
  独特网格数量:22
  支持的开发平台:Windows
魔动网-20240206_173412_082.jpg
魔动网-20240206_173412_084.jpg
魔动网-20240206_173412_085.jpg
魔动网-20240206_173412_083.jpg
魔动网-20240206_173412_086.jpg
魔动网-20240206_173412_087.jpg
魔动网-20240206_173412_088.jpg
魔动网-20240206_173412_089.jpg
魔动网-20240206_173412_090.jpg
魔动网-20240206_173412_091.jpg
魔动网-20240206_173412_092.jpg
魔动网-20240206_173412_093.jpg
快速回复 返回顶部 返回列表