UE魔法特效 

      |      2023-05-31 14:08 发布

UE引擎资源 /[Unreal特效资源]
1559 0 0
 • 支持的引擎版本
  5.0
 • 下载类型
  资源包
  技术细节
  特征:
  • 27(9 个独特类别)Niagara 粒子系统
  • 每种效果的 VR/移动优化变体
  • 包含演示场景

  发射器类型:(CPU、GPU)
  独特效果数量:27
  材料数量:122
  纹理数量:117
  蓝图数量:1
  独特网格数:15魔动网-20230531_140624_011.jpg
魔动网-20230531_140624_012.jpg
魔动网-20230531_140624_013.jpg
魔动网-20230531_140624_014.jpg
魔动网-20230531_140624_015.jpg
魔动网-20230531_140624_016.jpg
魔动网-20230531_140624_017.jpg
魔动网-20230531_140624_018.jpg
魔动网-20230531_140624_020.jpg
魔动网-20230531_140624_019.jpg
魔动网-20230531_140624_021.jpg
快速回复 返回顶部 返回列表