UE液态材质史莱姆寄生虫怪物资源素材 

      |      2023-05-22 11:23 发布

UE引擎资源 /[Unreal材质贴图]
90 0 0
 • 支持的引擎版本
  4.26+
 • 下载类型
  完成项目
  技术细节
  特征:
  - 全物理史莱姆
  - 两张蓝图。玩家和猎物
  - FPS 模式“史莱姆视觉”
  - 具有 9964 个顶点的网格拓扑
  - 具有清晰拓扑结构的网格
  - 具有丰富控件和华丽外观的高级材料  索具:是的
  装配到史诗骨架:否
  动画:是的
  动画数量:33
  动画类型就地
  字符数:1
  骨数:164(包括根)
  顶点字符数:9964
  材料数量:1高级材料+2材料
  纹理数量:2
  纹理分辨率:2048x2048
  测试平台:Windows 10魔动网-20230522_112133_044.jpg
魔动网-20230522_112133_043.jpg
魔动网-20230522_112133_045.jpg
魔动网-20230522_112133_046.jpg
魔动网-20230522_112133_047.jpg
魔动网-20230522_112133_048.jpg
魔动网-20230522_112133_049.jpg
魔动网-20230522_112133_050.jpg
魔动网-20230522_112133_051.jpg
魔动网-20230522_112133_052.jpg
魔动网-20230522_112133_053.jpg
魔动网-20230522_112133_054.jpg
魔动网-20230522_112133_055.jpg
魔动网-20230522_112133_056.jpg
魔动网-20230522_112133_057.jpg
魔动网-20230522_112133_058.jpg
魔动网-20230522_112133_059.jpg
魔动网-20230522_112133_060.jpg
魔动网-20230522_112133_061.jpg
魔动网-20230522_112133_062.jpg
快速回复 返回顶部 返回列表