UE灯光小型蓝图和道具合集多功能开关灯具吊灯台灯道具素材 

      |      2023-05-13 10:00 发布

UE引擎资源 /[Unreal蓝图界面]
107 0 0
 • 支持的引擎版本
  5.0 - 5.1
 • 下载类型
  资源包
  技术细节
  唯一网格数(无移动部件): 11
  蓝图数量: 10
  碰撞:是的,自动生成
  顶点数: 4 - 17,449
  LOD:没有
  材质和材质实例数量: 22(5 个主材质和 15 个实例)
  纹理数量: 36
  纹理分辨率:
  • 34 (4096x4096)
  • 2 (512x512)
  支持的开发平台: Windows 64bit、MacOS
  窗户:是的
  麦克:是的
  文档: [color=rgb(220, 161, 0) !important]链接
  附加说明:本产品支持 Unreal Engine 5.0+ 的 Lumen。魔动网-20230512_155933_128.jpg
魔动网-20230512_155933_129.jpg
魔动网-20230512_155933_130.jpg
魔动网-20230512_155933_131.jpg
魔动网-20230512_155933_132.jpg
魔动网-20230512_155933_133.jpg
魔动网-20230512_155933_134.jpg
魔动网-20230512_155933_136.jpg
魔动网-20230512_155933_135.jpg
魔动网-20230512_155933_137.jpg
魔动网-20230512_155933_138.jpg
魔动网-20230512_155933_139.jpg
魔动网-20230512_155933_140.jpg
魔动网-20230512_155933_141.jpg
魔动网-20230512_155933_142.jpg
魔动网-20230512_155933_143.jpg
快速回复 返回顶部 返回列表